BOGACTWA NATURALNE

wstecz

Rozmieszczenie pokładów bogactw mineralnych jest ściśle związane z budową geologiczną obszaru Europy. Na obszarach Mezoeuropy znajdują się największe złoża węgla kamiennego, pochodzące z górnego karbonu. Zaliczają się do nich złoża:

 • Belgii,
 • Francji,
 • Niemiec ( Zagłębie Ruhry),
 • Polski ( Zagłębia Górnośląskie, Dolnośląskie, Lubelskie),
 • Rosji ( Zagłębie Peczorskie),
 • Ukrainy ( Zagłębie Donieckie),
 • Wielkiej Brytanii.

W skałach porowatych, pochodzących z różnych okresów geologicznych, spotyka się złoża ropy naftowej i  gazu ziemnego. Ropa naftowa występuje ponadto w skałach pociętych uskokami bądź towarzyszy wysadom solnym. Do największych w Europie obszarów roponośnych zalicza się:

 • obszary między Wołgą a  Uralem, tzw. "drugie Baku",
 • okolice Hanoweru,
 • północne Włochy,
 • przedgórze karpackie,
 • Wyżynę Nadwołżańską,
 • wybrzeża i dno Morza Północnego.

Najwartościowsze rudy żelaza najczęściej związane są ze skałami metamorficznymi. Do złóż tego typu należą eksploatowane w rejonie Kurska i  Krzywego Rogu magnetyty, rudy tytano-magnetytowe i magnetytowo-apatytowe, występujące w  Szwecji, w okolicach Kiruny i Ruotivaary.

Największe złoża osadowe, zawierające limonit, szamozyt, turyngit, syderyt i  hematyt, spotyka się w  Lotaryngii i na półwyspie Kercz. W Polsce eksploatowano pokłady limonitów i syderytów w okolicach Częstochowy i  Kielc. Z metali nieżelaznych najbardziej rozpowszechnione są rudy cynku i  ołowiu, których największe pokłady występują w  Górach Betyckich, Górach Kantabryjskich, Sierra Morena. Boksyty wydobywa się we Francji, na Węgrzech i w  Chorwacji.

Największe złoża miedzi występują w  Niemczech, Polsce, Jugosławii. W  Rosji, na Uralu wydobywa się znaczne ilości różnorodnych bogactw naturalnych, m.in. rudy chromu, manganu, miedzi, niklu, platyny, złota. Na obszarze Europy występują ponadto większe złoża siarki ( Sycylia, Polska), fosforytów ( Półwysep Kolski), soli potasowych ( Niemcy, Francja).

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj