REGIONY FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE

wstecz

Ze względu na odrębność budowy geologicznej, klimatu i charakteru rzeźby w Europie wyróżnić można osiem wielkich regionów fizyczno-geograficznych.

Pierwszy z nich, Arktyka, obejmuje Morze Arktyczne, Morze Barentsa i  Morze Grenlandzkie wraz z leżącymi na nich archipelagami. Charakterystyczną cechą tego regionu jest pozostawanie pod wpływem arktycznego lub subarktycznego klimatu, występowanie specyficznej szaty roślinnej ( tundra) i świata zwierzęcego. Znaczną część Arktyki pokrywa wieczna zmarzlina, morza przez większą część roku pozostają skute lodem.

Kolejną jednostką podziału fizyczno-geograficznego jest Półwysep Skandynawski. Zaznacza on swą odrębność poprzez odmienną, w stosunku do reszty kontynentu, budowę geologiczną, ukształtowaną przez lodowiec rzeźbę terenu i chłodny klimat. Szatę roślinną tworzą głównie bory sosnowo-świerkowe z domieszką brzóz ( tajga). W najwyższych partiach gór występują lodowce, których łączna powierzchnia wynosi ok. 5 tys. km2.

Za odrębny region fizyczno-geograficzny uważa się Wyspy Brytyjskie. Choć pod względem budowy geologicznej i rzeźby terenu region ten związany jest z Półwyspem Skandynawskim, wyróżnia go specyficzny, łagodny klimat atlantycki, charakterystyczna szata roślinna i atlantycki typ reżimu wodnego rzek.

Kolejny region stanowi Nizina Wschodnioeuropejska, wyodrębniona ze względu na wyraźnie zaznaczającą się kontynentalność klimatu, płytową budowę podłoża geologicznego, przewagę równin, pewną jednostajność i monotonność rzeźby, występowanie systemów wielkich rzek o charakterystycznym reżimie wodnym.

Kolejną jednostkę stanowi Nizina Środkowoeuropejska. O względnej jednolitości tego regionu decydują: klimat umiarkowany o wyraźnych wpływach morskich, charakterystyczna rzeźba polodowcowa i odrębna w stosunku do otaczających regionów budowa geologiczna.

Centralną część obszaru Europy zajmuje pas starych gór, wypiętrzonych w  orogenezie hercyńskiej, i wyżyn. Charakterystyczna dla tego obszaru jest rzeźba typu średniogórskiego lub wyżynnego, umiarkowany klimat oraz piętrowo ułożona roślinność.

W południowej części kontynentu rozciąga się pas młodych gór, wypiętrzonych podczas orogenezy alpejskiej. Ten region cechuje rzeźba typu średniogórskiego i wysokogórskiego z często występującymi śladami oddziaływań lodowców, piętrowe ułożenie roślinności i świata zwierzęcego oraz pionowa zmienność warunków klimatycznych.

Położone na południu Europy półwyspy i wyspy Morza Śródziemnego traktowane są jako odrębny region fizyczno-geograficzny. Obejmuje on: Półwysep Apeniński, Półwysep Bałkański, Półwysep Iberyjski, archipelagi i wyspy Morza Śródziemnego. Do wspólnych cech tego regionu zaliczyć należy klimat subtropikalny i śródziemnomorski, charakterystyczną roślinność i świat zwierzęcy. Obszar tego regionu okrywają młode góry systemu alpejskiego.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj