STOSUNKI WODNE

wstecz

Ok. 4/5 powierzchni kontynentu należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego, resztę stanowią obszary bezodpływowe, odwadniane przez rzeki uchodzące do Morza Kaspijskiego. Największe rzeki Europy skupiły się we wschodniej części kontynentu. Zalicza się do nich m.in.: Wołga (najdłuższa w Europie), Dniepr, Don, Dźwina, Newa, Peczora. Powierzchnia dorzecza każdej z tych rzek przekracza 200 tys. km2.

W obrębie Europy Zachodniej jedynie systemy wodne Dunaju i  Renu dorównują wielkim rzekom wschodnioeuropejskim. Biorąc pod uwagę charakter okresowych zmian zasobności wodnej, warunkowany zespołem czynników ogólnogeograficznych, m.in. klimatycznych, morfologicznych, geologicznych, występujące na obszarze Europy rzeki podzielono na 4 odrębne klasy.

Pierwszą z nich, tzw. wschodnioeuropejską (wschodnioeuropejski reżim wodny), tworzą rzeki nizinne, silnie meandrujące, płynące powoli w rozległych dolinach. Zasilane głównie wodami roztopowymi, najwyższe stany wód osiągają wiosną, najniższe w lecie i w zimie. Do rzek tego typu zalicza się: Boh, Dniepr, Don, Dźwina, Newa, Niemen, Peczora, Wołga.

Drugą klasę, tzw. północnoeuropejską (północnoeuropejski reżim wodny), tworzą przeważnie krótkie, wartkie rzeki, o niewyrównanym profilu podłużnym, z licznymi bystrzami i wodospadami. Wahania stanów wód niewielkie, równoważone licznymi jeziorami przepływowymi. Mają znaczny potencjał hydroenergetyczny. Do rzek reżimu północnoeuropejskiego zalicza się m.in. Dalälven, Glomma, Torne.

Kolejny typ rzek europejskich tworzą rzeki atlantyckiego reżimu wodnego. Rzeki należące do tej klasy są zasilane opadami równomiernie przez cały rok. Charakteryzują się stałymi, wysokimi stanami wód, nie zamarzają w zimie. Należą do wartościowych szlaków komunikacji śródlądowej. Do rzek tego typu zalicza się m.in. Sekwana i  Tamiza.

Do kolejnego typu, tzw. alpejskiego, należą rzeki zasilane w górnym biegu wodami roztopowymi, z kulminacyjnymi stanami wód późną wiosną. W dolnym biegu zmieniają one charakter na nizinny. Są zasilane głównie poprzez opady. Jako przykłady wymienić można m.in. Dunaj, Garonnę, Pad, Ren, Rodan.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj