SZATA ROŚLINNA

wstecz

Większa część obszaru Europy należy do tzw. eurosyberyjskiego obszaru geobotanicznego, który obejmuje strefę oddziaływania klimatów umiarkowanych. Szatę roślinną północnej części Europy tworzy tajga o drzewostanie sosnowo-świerkowym z  brzozą w domieszce i miejscami występującą roślinnością bagienną i torfowiskową. Dla południowej części tego obszaru charakterystyczne są natomiast lasy liściaste bądź mieszane o drzewostanie składającym się z  dębu, grabu, klonu, lipy oraz buka.

Ze względu na odmienne stosunki klimatyczne południowo-wschodnią część obszaru eurosyberyjskiego wyodrębniono jako oddzielną prowincję geobotaniczną, zwaną pontyjsko-panońską. Jej obszar rozciąga się od Dolnej Austrii po południową Ukrainę. Charakterystyczną formacją roślinną tej części Europy są lasostepy na zachodzie i  stepy na wschodzie.

Północne krańce kontynentu, położone w strefie oddziaływania klimatów zimnych, porasta roślinność arktyczna, tundrowa. Charakterystyczny dla tej części Europy jest brak lasów. Szatę roślinną tworzą niskie krzewinki, rośliny zielne, mchy i  porosty.

Na Nizinie Nadkaspijskiej stepy prowincji pontyjsko-panońskiej przechodzą w często słone półpustynie i  pustynie. Tereny te wyodrębniono w oddzielny obszar geobotaniczny, zwany irano-turańskim.

W basenie Morza Śródziemnego wykształciła się odrębna formacja roślinna. Charakterystycznymi jej elementami są wiecznie zielone, twardolistne zarośla ( makia).

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj