UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE

wstecz

Obecna rzeźba Europy jest wynikiem oddziaływania czynników endogenicznych (fałdowania, ruchy epejrogeniczne, działalność wulkaniczna i sejsmiczna) oraz egzogenicznych (działalność atmosfery, wód powierzchniowych, promieniowania słonecznego).

Wskutek oddziaływań endogenicznych (wewnętrznych) powstały łańcuchy górskie, góry zrębowe, zapadliska tektoniczne, które podlegały różnym formom wietrzenia. Materiał zwietrzelinowy wypełniał zagłębienia wklęsłych form rzeźby, niwelując powierzchnię terenu.

Średnia wysokość Europy jest najniższa spośród wszystkich kontynentów i wynosi 292 m n.p.m. Najwyżej położonym punktem jest alpejski szczyt Mont Blanc (4807 m n.p.m.), najniżej natomiast – depresja nadkaspijska (28 m p.p.m.).

Charakterystyczną cechą rzeźby Europy jest znaczny udział terenów nizinnych. Poniżej poziomu morza położone jest 1,4% ogółu powierzchni kontynentu, na obszary o wysokości 0-300 m n.p.m. przypada 73,7%. Tereny wzniesione na wysokość 300-500 m n.p.m. zajmują 9,3%, 500-1000 m n.p.m. – 10,4%, powyżej 1000 m n.p.m. – 5,1%.

W ukształtowaniu powierzchni zaznacza się bardzo wyraźny kontrast między Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Wschodnia część kontynentu ma zdecydowanie nizinny charakter i dość jednostajne ukształtowanie powierzchni. Zachodnią część charakteryzuje znaczna zmienność form rzeźby, naprzemianlegle występowanie pasm górskich i nizin na stosunkowo niewielkim obszarze.

Północ Europy zajmują stare Góry Skandynawskie o masywnej i zwartej rzeźbie. W środkowej części Europy dominującą formą krajobrazu są wyżyny i średnie góry, porozdzielane kotlinami i nizinami. Południe Europy zajmują osiągające znaczne wysokości młode góry, wypiętrzone w  orogenezie alpejskiej, o bogatej i zróżnicowanej rzeźbie.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj