BIAŁORUŚ

wsteczPAŃSTWO ŚRÓDLĄDOWE W EUROPIE WSCHODNIEJ

Białoruś, Republika Białorusi, Biełaruś, Republika Biełaruś
Stolica: Mińsk (Minsk)
Powierzchnia: 207 595 km2
Ludność: 10 300 tys. (2005)
Gęstość zaludnienia: 50 osoby/km2
Ustrój: republika
Podział administracyjny: 6 obwodów
Język urzędowy: białoruski
Jednostka monetarna: 1 rubel białoruski = 100 kopiejek
Grupy etniczno - rasowe: Białorusini (78%), Rosjanie (13%), Polacy (4%), Ukraińcy (3%), pozostali (2%)
Religie: katolicy (%), protestanci (%), pozostali (%)
Przyrost naturalny: -0,09%o (2005)
Przeciętna dł. życia: mężczyźni 63 lat, kobiety 75 lat
Ludność miejska: 73%
Struktura użytkowania ziemi: grunty orne 30%, użytki zielone 15%, lasy 34%, pozostałe 21%
Struktura zatrudnienia: rolnictwo 18%, przemysł 35%, usługi 47%
PNB na 1 mieszk.: 2200 USD
Zadłużenie: 1162 mln USD
Święto narodowe: 27 lipca (dzień ogłoszenia suwerenności w 1990 r.)


Białoruś jest od 1991 r. państwem niepodległym (po raz pierwszy w swej historii), jednak pojęcie niezależności jest tam rozumiane bardzo nietypowo. Ludność kraju, o ile nie należy do którejś z mniejszości narodowych, określa się częściej mianem "miejscowych" niż Białorusinów. Dlatego pojęcie świadomości narodowej można odnieść do niewielkiego procentu ludności, a wielotysięczne nawet demonstracje przeciwników dyktatorskiej polityki prezydenta Łukaszenki, jakie od czasu do czasu mają miejsce w Mińsku, nie znajdują poparcia u większości obywateli kraju. Białoruś pozostaje najtrwalszym reliktem sowieckim w Europie - we wszystkich większych miastach znajdują się nadal pomniki Lenina, nazwy głównych ulic są niezmienne od lat, zaś poziom życia przy braku reform gospodarczych coraz bardziej się obniża.


HISTORIA

Plemiona słowiańskie (m.in. Dregowicze i Krywicze) zamieszkiwały obszary dzisiejszej Białorusi już w VI w., w IX w. kraj znalazł się pod panowaniem Rusi Kijowskiej. Po okresie rozbicia dzielnicowego, od początku XIV w. Białoruś była częścią Księstwa Litewskiego, zaś po Unii Lubelskiej (1569 r.) Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wyniku rozbiorów kraj włączony został do Rosji. Po pierwszej wojnie światowej zachodnia część kraju znalazła się w granicach Polski, wschodnia tworzyła podległą Moskwie radziecką Białoruś. Po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. zachodnia Białoruś została włączona do Białoruskiej SRR. W czasie okupacji hitlerowskiej (1941-1944) zginął co czwarty mieszkaniec Białorusi (największe straty wśród wszystkich państw okupowanych). W 1991 r. Białoruś stała się niepodległą republiką.


GOSPODARKA

 • Produkt krajowy PKB: mld USD
 • Produkt krajowy na 1 mieszk.: 1 100 USD
 • Przyrost PKB: 5%
 • Eksport: 8 mld USD
 • Import: 9 mld USD
 • Inflacja: 50%
 • Bezrobocie: 3%

TURYSTYKA

Białoruś nie ma zbyt wielu atrakcji turystycznych. Zabytki architektury nie są tam liczne, infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta. Dodatkowo rozwój turystyki ogranicza izolacjonistyczna polityka prezydenta Łukaszenki. Najczęściej kraj ten jest traktowany jako przystanek w drodze do Rosji. Za najbardziej interesujące miasto kraju uważa się pełne zabytków Grodno - miasto o charakterze środkowoeuropejskim. Stolica kraju - Mińsk - jest ofiarą gwałtownego rozwoju (w ciągu 50 lat ludność miasta wzrosła niemal 7-krotnie) lecz, w przeciwieństwie do prowincji, widać tam pewne oznaki ożywienia gospodarczego. Do miejsc szczególnie interesujących dla Polaków należy związany z Mickiewiczem Nowogródek, potężny gotycki zamek w Mirze oraz kompleks radziwiłłowskiej ordynacji w Nieświeżu. Po stronie białoruskiej znajduje się większa część Puszczy Białowieskiej, przekształcona, podobnie jak w Polsce, w park narodowy.


KUCHNIA

Kuchnia białoruska pod wieloma względami przypomina kuchnię polską. Używa się w niej dużo ziemniaków (bulba), potraw mącznych, kaszy gryczanej. Popularnymi zupami są chaładnik (odpowiednik naszego chłodnika litewskiego), borszcz (czerwony barszcz) i szczy (kapuśniak). Spożywa się znaczne ilości kapusty (np. pod postacią hałubcy - gołąbków) i ogórków kiszonych. Z owoców spożywa się najwięcej jabłek i gruszek. Na Białorusi pije się bardzo dużo napojów mlecznych, szczególnie popularny jest kefir, pije się też piwo, kwas chlebowy, bardzo charakterystyczny dla tej kuchni jest kompot z suszonych owoców.


NIEZBĘDNE INFORMACJE

Ambasada Republiki Białorusi, 03-978 Warszawa, Ateńska 67, tel.: 617-39-54, 617-23-91, 617-32-12, 617-84-41, faks:617-84-41.
 
Ambasada Polska na Białorusi: Mińsk, ul. Rumiancewa 6
 
Z Polski na Białoruś dojechać można bezpośrednio autobusem, pociągiem oraz samolotem (do Mińska). Autobusy i pociągi na Białorusi są bardzo tanie, ale podróż nimi trwa zwykle (zwłaszcza na liniach lokalnych) bardzo długo. Posiadanie gotówki jest niezbędne, bankomatów jeszcze nie ma, a karty kredytowe honorują tylko nieliczne hotele. Wymiana waluty możliwa jest w bankach, choć przy galopującej dewaluacji białoruskiej waluty wielu sprzedawców w sklepie czy ludzi na ulicy z wdzięcznością wymieni nasze dolary czy marki. Telefonować do innych miast i za granicę najlepiej jest z urzędów pocztowych. Numer kierunkowy Białorusi: 7.

Język białoruski należy do grupy języków słowiańskich. Jednak na Białorusi powszechnie używa się rosyjskiego, zaś mówienie po białorusku traktowane jest jak coś niemal wstydliwego. Na zachodzie kraju, szczególnie w Grodnie i Brześciu nad Bugiem, można porozumieć się po polsku.


PODSTAWOWE ZWROTY JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO

 • Dzień dobry - Dobry dzjeń
 • Do widzenia - Da pabaczennia
 • Proszę - Praszu
 • Dziękuję - Dzjakuju
 • Przepraszam - Prabacztie
 • Ile to kosztuje? - Kolki heta kasztuje?
 • Gdzie jest...? - Dzje znachodzicca?
 • Tak - Da
 • Nie - Nie
 • Nie rozumiem - Nie razumieju

MIASTA
MIŃSK (MINSK)

Stolica Białorusi, położona nad rzeką Świsłoczą w centralnej części kraju (1710 tys. mieszk.); główny ośrodek przemysłu, centrum kultury i nauki. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1067 r. W XII w. miasto było stolicą księstwa mińskiego. Prawa miejskie Mińsk uzyskał w 1499 r. W 1569 r. na mocy Unii Lubelskiej miasto weszło w skład Rzeczypospolitej. W rezultacie II rozbioru Polski w 1793 r. Mińsk zajęli Rosjanie. W 1812 r. miasto zostało zniszczone przez wojska Napoleona. Maleńką starówkę mińską tworzą uliczki niskich, skromnych, choć starannie odrestaurowanych budynków. Do cenniejszych zabytków stolicy należą także: katedra św. Ducha z XVII w., cerkiew Pietropawłowska z XVII w., cerkiew św. Marii Magdaleny z XVIII w. oraz kościół św. Rocha z poł. XIX w. W centrum oglądać można pozostałości przedwojennej zabudowy miasta. Generalnie Mińsk jest miastem nowym, pomnikiem architektury socrealistycznej. Można tam nadal, częściej niż w Rosji, oglądać pamiątki epoki radzieckiej (pomniki Lenina i innych zasłużonych dla systemu). W Narodowym Muzeum Kultury i Historii można się zapoznać z kulturalnym dorobkiem tego kraju.


GRODNO (HRADNA)

Miasto na zachodzie Białorusi, położone nad Niemnem (305 tys. mieszk.); duży ośrodek przemysłu, ważny port rzeczny, miasto zamieszkane obecnie w około 30% przez mniejszość polską. Gród warowny i osadę na terenie dzisiejszego miasta założyli już w XI w. książęta ruscy. Od początku XIV w. miasto znajdowało się w granicach Litwy. W 1795 r. w Grodnie obradował ostatni Sejm Rzeczypospolitej, który zatwierdził III rozbiór Polski. W Grodnie, w przeciwieństwie do większości miast Białorusi, zachowało się wiele cennych zabytków. Nad Niemnem wznosi się niski, niepozorny Stary Zamek królewski z końca XIV w., przebudowany w XIX w., w którym obecnie mieści się muzeum. Obok znajduje się Nowy Zamek, pochodzący z XVIII w. W mieście znajduje się kilka cennych kościołów (m.in. barokowy, pojezuicki kościół farny z bogatym wyposażeniem z epoki, kościół św. Zofii z XIV w., kościół Bernardynów z 1595 r., przebudowany w następnych dwóch stuleciach), kościół i klasztor franciszkanów z XVII w. i kościół Wizytek z 1663 r. Do najstarszych budowli miasta należy cerkiew św. Borysa i Gleba, pochodząca z XII w.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj