EWG

wstecz

Informacje ogólne

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), organizacja powstała w wyniku procesów integracyjnych rozpoczętych po II wojnie światowej przez europejskie państwa demokratyczne o gospodarce rynkowej. Proces ten odbywał się w kilku etapach i polegał na tworzeniu wspólnych instytucji ekonomicznych, politycznych i prawnych.

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Pierwsza organizacja powstała w 1952 jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), a powołały ją: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. Celem jej było koordynowanie procesów ekonomicznych, rozwój gospodarczy członków i odbudowa gospodarki RFN w oparciu o swobodę konkurencji kapitałów, siły roboczej i towarów.

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Kolejną była Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euroatom) powstała w wyniku zawarcia traktatów rzymskich w marcu 1957, a celem była współpraca w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej.

Trzecia, najważniejsza, powstała także po ratyfikacji traktatów rzymskich, została utworzona przez: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG, Wspólny Rynek). W 1973 do EWG zostały przyjęte: Wielka Brytania, Irlandia i Dania, w 1981 Grecja, w 1985 Hiszpania i Portugalia.

Wnioski o przyjęcie do Wspólnoty złożyły kraje skandynawskie: Norwegia i Szwajcaria. O pełne członkostwo ubiega się także Turcja, Malta i Cypr oraz nowe demokracje Europy Wschodniej: Czechy, Polska, Słowacja i Węgry, kraje mające obecnie status państw stowarzyszonych, do grona państw stowarzyszonych zalicza się także Bułgaria i Rumunia.

Głównymi organami Wspólnoty są: Komisja, Rada Ministrów, Parlament Europejski oraz Europejski Sąd Sprawiedliwości. Istnieją także organy o funkcjach pomocniczych jak np. Europejski Bank Inwestycyjny czy Komitet Ekonomiczno Społeczny.

Komisję tworzy 17 komisarzy mianowanych przez rządy państw członkowskich i reprezentuje ona interesy całej Wspólnoty, Radę tworzą ministrowie delegowani przez poszczególne rządy, by reprezentować w niej interesy swoich państw. Natomiast Parlament Europejski reprezentuje obywateli i jest wybierany w wyborach bezpośrednich.

Ostatnim etapem było podpisanie traktatu w Maastricht (1991), w celu pogłębienia integracji m.in poprzez wprowadzenie wspólnej waluty ECU i Europejskiego Systemu Monetarnego.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj