EWWiS

wstecz

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWS), organizacja europejska posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, utworzona na mocy układu międzyrządowego podpisanego w Paryżu (traktat paryski) 18 IV 1951 przez przedstawicieli sześciu państw europejskich (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN, Włoch), który wszedł następnie w życie 25 VIII 1952.

Obecnie EWWS posiada 12 członków (oprócz członków założycielskich dodatkowo: Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania i Portugalia).

Celem EWWS jest utworzenie wspólnego rynku pomiędzy państwami - członkami EWWS obejmującego surowce i produkty przemysłu węglowego i hutniczego oraz prowadzenie wspólnej polityki w tym zakresie.

Organy: Wysoka Władza - jako organ najwyższy składająca się z 9 członków mianowanych na 6 lat (funkcjonariusze tego organu posiadali status funkcjonariuszy międzynarodowych) została następnie zastąpiona na mocy konwencji z 8 IV 1965 od 1 VII 1967. Komisją jako jednym wspólnym organem zarządzającym trzech Wspólnot Europejskich.

Rada Ministrów składająca się z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerstw połączona następnie w 1967 z Radami EWG i Euratomu. Trybunał Sprawiedliwości i  Parlament Europejski - wspólne organy EWG EWWS i Euratomu. Komitet Doradczy jako organ pomocniczy Komisji.

 

Reklama | O Nas | Mapa Strony | Friko.pl
Copyright © 2000-2010 DT.
Wszystkie prawa zastrzeżone!
Wyszukiwarka ofert agroturystycznych i noclegowych Agro4You.pl
Kontakt Informacje o stronie Dodaj do ulubionych Szukaj